مدیروبلاگامیرحسین ستوده بیدختی
برچسب هاآبفاضلابتصفیه آبتصفیه فاضلابمیکروبیولوژیمحیط زیستفرآیند تصفیه فاضلابفرآیند تصفیه آبآلودگیآزمايشتصفیه خانهآزمایششيمي آبگندزداییآب زیرزمینیتصفیه خانه آبضدعفوني كنندهپمپفاضلاب صنعتیتصفیه خانه فاضلابخوردگیمنابع آبتصفیهنانوپمپاژکلرآب آشامیدنیاسمز معکوسکیفیت آبلولهرسوب گذاریدفع فاضلابشبكه جمع آوريبحران آبجمع آوری فاضلابآبیاریهیدرولوژیسختی آبباکتریایستگاه پمپاژسختیانواع خوردگیفیلتراسیونسدکلرزنیبیماریسیستم های آبیاریشیمی آبROمیکروارگانیسملجن فعالزهکشیتصفیه فاضلاب صنعتیانعقادصرفه جویینرم افزارتأمین منابع آبReverse Osmosisمخازنوسایل آزمایشگاهسازه آبیسیالاتآب آشاميدنىنیتراتتصفیه آب صنعتیمصرف بهینهازنفیلترهیدرولیکلخته سازیکربن فعالآب شربجلبکآبرسانیچاهلوله فاضلابآب معدنیانتقال آبآبرسانی شهریبركه تثبیتتصفيه فاضلاببهره برداریتصفیه آب و فاضلابسیستم آبرسانیشبكه آبرسانیuvشبكه آبدبيتاریخچهجريانGISقناتبیولوژیکیآب شناسیپسابکیفیتلجنجذب سطحیسرریزرزینآب شیرین کنگندزدايیآب آشاميدنيسختي گيراستانداردسیستم اطلاعات جغرافیاییآلایندهبهداشت محیطWATERبتنتصفيه آبصنعت آب و برقمصرف آبفیلتراسیون غشاییصنعت آبآب بحساب نيامدهآب بطری شدهنمونه برداریتصفیه­ خانه فاضلابسپتیک تانکرودخانهآلاینده آبخاکتصفیه خانه فاضلاب شهریروز جهانی آبته نشینینانو فيلتراسيونشبکه جمع آوریتصفيهحفاری
مطالب ویژهگزارش آزمایشگاه میکروبیولوژیعکس های آب و فاضلابی 1عکس های آب و فاضلابی 2عکس های آب و فاضلابی 3عکس های آب و فاضلابی 4عکس های آب و فاضلابی 5عکس های آب و فاضلابی 6عکس های آب و فاضلابی 7عکس های آب و فاضلابی 8عکس های آب و فاضلابی 9عکس های آب و فاضلابی 10عکس های آب و فاضلابی 11عکس های آب و فاضلابی 12عکس های آب و فاضلابی 13عکس های آب و فاضلابی 14عکس های آب و فاضلابی 15عکس های آب و فاضلابی 16عکس های آب و فاضلابی 17عکس های آب و فاضلابی 18آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتیگزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژیدسترسی سریع به فایل ها وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی مهندسی مدیریت ساخت
اساس تصفیه فاضلاب
برچسب ها:تصفیه فاضلاب|ادامه مطلب|نظربدهید
اساس تصفیه فاضلاب:


ناپایدار نمودن آلاینده های موجود در فاضلاب و ته نشین نمودن آن ها اساس تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد.


اهداف تصفيه فاضلاب:


1- تامين شرايط بهداشتي براي زندگي مردم


فاضلاب هاي شهري هميشه داراي ميكروب هاي گوناگوني مي باشند كه قسمتي از آن ها را ميكروب هاي بيماريزا تشكيل مي دهند ورود فاضلاب تصفيه نشده به محيط زيست و منبع هاي طبيعي آب، چه آنهايي كه روي زمين و چه آنهايي كه در زير زمين قرار دارند، موجب آلوده شدن اين منبع ها به ميكروب هاي بيماريزا مي گردد و در اثر تماس انسان با اين منبع ها خطر گسترش بيماري ها ميان مردم به وجود مي آيد.


2- پاك نگهداري محيط زيست


وارد نمودن فاضلاب هاي تصفيه نشده به محيط زيست موجب آلودگي اين محيط شده كه بجز خطر هاي مستقيمي كه براي بهداشت مردم دارد، نتايجي ديگر از قبيل ایجاد مناظر زشت، بوهاي ناخوشايند و سرانجام توليد حشرات بخصوص مگس و پشه را بهمراه دارد. اين حشرات خود وسيله اي براي جابجا شدن ميكروب هاي بيماريزا و آلوده سازي محيط زيست با اين ميكروب ها مي باشند.


3- بازيابي فاضلاب


با توجه به اينكه مقدار نمك هاي معدني محلول در فاضلاب به مراتب كمتر از آب درياهاي آزاد مي باشد و فاضلاب جز آب هاي شيرين ولي آلوده به حساب مي آيد، استفاده دوباره از فاضلاب تصفيه شده به جاي آب شيرين جهت آبياري كشاورزي به مراتب ارزانتر از شيرين سازي آب درياهاي شور مي باشد. كاربرد دوباره فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري كشاورزي بجز صرفه جويي در مصرف آب شيرين به علت وجود مواد كودي در فاضلاب تصفيه شده مي تواند منبع غذايي خوبي براي گياهان و تقويت كشتزار ها گردد.


ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب
مخزن جمع آوری آب در یزد
برچسب ها:جمع آوری اب, مخزن, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
مخزن جمع آوری آب در یزد

مقدمه
دستگاه کنترل سطح مخزن از راه دور (بی سیم)
در مواقعی که پمپ و مخزن به طوراتوماتیک کنترل میشود، معمولا از فلوتر استفاده میشود. درصورتی که فاصله بین پمپ و مخزن زیاد باشد استفاده از فلوتر امکانپذیر نیست و عموما از ساعتهای اتوماتیک استفاده میشود که باز آب مخزن سرریز میکند یا بی آب میشود.

دستگاه کنترل سطح مخزن بدون نیاز به کابل کشی بین دو محل، اطلاعات سطح مخزن را به محل پمپ ارسال میکند و با توجه به این اطلاعات (پر و خالی بودن مخزن)، پمپ بصورت اتوماتیک روشن و خاموش میشود.

از مزایای این دستگاه نصب آسان، کنترل کامل اتوماتیک بدون نیاز به مراقبت ویژه و کاهش استهلاک الکتروپمپها و جلوگیری از تخریب ناشی از سرریز مخازن میباشد.
مشخصات فنی دستگاه :

1-    کنترل سطح آب مخزن درارتفاع تنظیم شده (حداقل وحداکثر)جهت فرمان به الکترو پمپ.

2-    برد مفید دستگاه 10 کیلومتر و قابل افزایش در صورت سفارش.

3-    امکان کار دستگاه با ولتاژ متناوب 220 VAC و ولتاژ مستقیم 12 VDC. 

4-    عمر باتری 3 ماه و قابل شارژ.

5-    آنتن های مقاوم درمقابل شرایط آب و هوایی و پرندگان.

6-    تابلو کامل فلزی بارانی جهت استقرار فرستنده با آب بندی کامل.

7-    دفترچه کامل نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات ابتدایی

8-    یکسال ضمانت

9- پنج سال خدمات پس از فروش .

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری, فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب, سد,جمع آوری,تولید,انتقال و توزیع,چاه,زهکشی,مخازن
طبقه بندي رزين
برچسب ها:طبقه بندي رزين, رزین, آب, تصفیه, تصفیه آب|ادامه مطلب|نظربدهید
طبقه بندي رزين
رزين ها برحسب گروه عامل قابل تعويض متصل به پايه پليمري رزين به چهار دسته زير تقسيم مي شوند:
1- رزين هاي كاتيوني قوي (SAC)
2- رزين هاي كاتيوني ضعيف (WAC)
3- رزين هاي آنيوني قوي (SBA)
4- رزين هاي آنيوني ضعيف (WBA)

1- رزين هاي كاتيوني
رزين هاي كاتيوني در اثر واكنش فنل و يا مشتقات آن با فرمالدئيد و سپس سولفونه كردن آنها به كمك سولفوريك اسيد به حالت توده اي تهيه شدند كه آنها را خرد و غربال مي كردند و مورد استفاده قرار مي دادند. اين گونه رزين ها نيز از سولفونه كردن پلي استيرن تهيه گرديدند. هرگاه در پلي مريزاسيون استايرن مقداري دي وينيل بنزن افزوده گردد پلي مري با ساختار شبكه اي  توليد مي گردد كه در اثر سولفونه كردن آن، رزين كاتيوني قوي تهيه مي گردد. با تغيير دادن ميزان دي وينيل بنزن درجه cross-linked و در نتيجه تخلخل  و پايداري رزين كنترل مي گردد.افزايش پيوندهاي متقاطع  موجب كاهش تخلخل مي شود و در نتيجه مقاومت دمايي رزين بالا مي رود. براي توليد دانه هاي كروي بايد به كمك هم زن منومر در درون آب به حالت سوسپانسيون درآيد و در اين شرايط كوپلي مريزاسيون انجام گيرد. تركيب سولفونه بالا از نوع رزين هاي كاتيوني قوي مي باشد كه مي تواند با تمام كاتيون هاي موجود در آب تبادل يون نمايد. هرگاه به جاي گروه سولفونيك اسيد گروه كربوكسيليك اسيد (-COOH) جانشين شود، رزين هاي كاتيوني ضعيف، توليد مي گردد ولي روش ساده تر براي تهيه اين رزين ها تركيب متاكريليك اسيد با دي وينيل بنزن مي باشد. به طور معمول ظرفيت رزين هاي كاتيوني ضعيف بيشتر از ظرفيت انواع قوي مي باشند كه اين ميزان گاهي به دو برابر مي رسد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
انواع زلالسازها
برچسب ها:زلالساز, آب, زلالسازی|ادامه مطلب|نظربدهید
انواع زلالسازها

یکی از واحدهای فرآیندی معمول تصفیه آب ته نشینی است فرآیند ته نشینی برای حذف مواد قابل ته نشین شدن با کمک نیروی جاذبه طراحی می شود.

از آنجا که اندازه ذرات موجود در آب ممکن است چنان بزرگ نباشد,سرعت ته نشین شدن  آنها کم خواهد بود و در نتیجه زمان ته نشینی بسیار طولانی شده و ممکن است هفته ها طول بکشد برای اجتناب از این مسئله و سرعت بخشیدن به فرآیند ته نشینی از انعقاد و لخته سازی با کمک تزریق مواد شیمیایی جهت به هم پیوستن ذرات موجود در آب و بزرگ  نمودن اندازه آنها که منجر به افزایش سرعت ته نشینی می شود کمک می گیرد.

(Clarifier)  واحد زلال‌ساز یا کلاریفایر

آب پس از گذر از حوضچه‌ی اختلاط سریع ، وارد واحد زلال‌ساز می‌شود. این واحد از دو  قسمت لخته‌سازی و ته‌نشینی تشکیل شده است. در قسمت لخته‌سازی با کمک تجهیزات مکانیکی مانند یک میکسر و یا ایجاد شرایط خاص، لخته‌ها شکل گرفته و در قسمت ته‌نشینی فرو می‌نشیند.

در گذشته دو روند دلمه‌سازی (Coagulation) و لخته‌سازی (Flocculation) یک روند تلقی می‌شدند ولی امروزه پس از شناخت مکانیسم آن‌ها، هر یک مفهوم جداگانه‌ای پیدا نموده است. در حال حاظر نیز به سبب آن‌که در غالب طرح‌ها، دو روند لخته‌سازی ته‌نشینی (Sedimentation) در یک واحد ساختمانی انجام می‌گیرد به مجموعه‌ی دو روند، زلال‌سازی (Clarification) گویند.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
سیستم تبادل یونی
برچسب ها:سیستم تبادل یونی, آب, تصفیه آب|ادامه مطلب|نظربدهید
سیستم تبادل یونی

پديده تبادل يوني
فرآيند تبادل يوني، واكنش شيميايي بين يون هاي داخل فاز مايع و يون هاي فاز جامد مي باشد. يون هاي خاصي در داخل مايع ترجيحاً توسط مبدل يوني جامد جذب مي شود و به خاطر اين كه بايد حالت خنثاي الكتريكي برقرار گردد، مبدل جامد يون هايي را به داخل مايع آزاد كرده كه جايگزين يون هاي جذب شده گردد. فرآيند تبادل يوني به طور عمده در نرم سازي آب، حذف مواد معدني، نمك زدايي، حذف نيتروژن به كار مي رود.


1- نرم سازي آب: از آنجا كه حذف تمام سختي براي آب مصارف شهري مطلوب نيست يك قسمت از جريان به صورت كنارگذر مبدل يوني عبور كرده و با آب تبادل يوني شده مخلوط مي شود تا سختي مطلوب حاصل شود. اين فرآيند با عنوان نرم سازي با جريان دوشاخه اي ناميده مي شود. اين فرآيند توسط مبادله يون هاي سديم و منيزيم مي باشد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
فراوردهای جانبی گندزدایی
برچسب ها:فرآورده های جانبی گندزدایی, آب, تصفیه آب, گندزدایی آب, گندزدایی|ادامه مطلب|نظربدهید
فراوردهای جانبی گندزدایی (DBPs)Disinfection By-Products
ترکیبات خطرناک حاصل از واکنش گندزداههابا ناخالصیهای موجود در اب به ویژه مواد عالی طبیعی(NOMs) Natural Organic Mattersکه ازتجزیه مواد الی در اکوسیستمهای اکولو ژیکی به طریق طبیعی ومصنوئی وارد محیط شده اند نا شی می شوند.از جمله اسیدهای هیومیک که پیش ساز نامیده میشوند را فراورده های جانبی گندزدایی گویند. تشکیلDBPشدیدا وابسته به TOCدر نقطه کاربرد گندزدا است.

مهمترینDBPها,تری هالومتانها((THMsبوده که در اثر واکنش کلر ازاد با مواد الی ایجاد میشودو شامل تری کلرو متان(کلروفرم) دی کلرو برمو متان.وتری برمو متان(برموفرم) هستند.استاندارد کل THMدر اب اشامیدنی۸./.میلیگرم درلیتراست وروش اندازه گیری انها گاز کروماتوگرافی به همراه اسپکترومتری جرمی(GC-MS)است. خطرناک طرین نوعTHMکلروفرم است که حدود70درصدکل تری هالومتانها را شامل می شود.

نکته:به کل مواد الی هالوژنه موجود درابTOXگفته میشود

هالواستیک اسیدها (HAAs)وهالواستونیتریل ها(HANs)وهالوکتونها.هالوالدئیدها.کلروپیکرین و...از دیگرDBPهابوده که حاصل تاثیر کلر بر پیش سازهای الی هستند.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
هدایت ویژه آب
برچسب ها:هدایت آب, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
هدایت ویژه آب

شاخص قابلیت آن در هدایت یک جریان الکتریکی است و از این نظر که قابلیت هدایت الکتریکی ویژه ، نسبت معین و مستقیمی با TDS و مواد محلول موجود در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به‌منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است. در صنعت ، هدایت آب در کنترل تخلیه جوشاورها و آبهای برگشتی سیستمهای خنک کننده اهمیت زیادی دارد.

هدایت ویژه با عکس مقاومت الکتریکی نسبت مستقیمی دارد. آب خالص دارای مقاومت بالای الکتریکی و هدایت ویژه پایین می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی در سیستم (یکای هدایت الکتریکی مواد در سیستم SI) ، زیمنس می‌باشد.

تاثیر یونهای هیدروکسید در هدایت الکتریکی آب

وجود یونهای هیدروکسید در نمونه‌های قلیایی ، باعث ایجاد خطا شده ، قابلیت هدایت را بطور غیر منتظره بالا می‌برد. از اینرو ، وقتی هدف ، تعیین کل مواد محلول در آب باشد، لازمست که نمونه ، قبل از اندازه گیری هدایت الکتریکی ، خنثی شده باشد. برای این منظور ، از اسید گالیک استفاده می‌شود. اسید گالیک به میزان بسیار کم تفکیک می‌شود، از اینرو در هدایت الکتریکی تاثیر کمی دارد. افزودن اسید گالیک در اندازه گیری آبهای صنعتی بویژه آب بویلرها انجام می‌شود و برای آبهای سطحی و آب چاه که قلیائیت کمی دارند، نیازی به افزودن اسید نمی‌باشد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
انعقاد آب
برچسب ها:تصفیه, آب, انعقاد|ادامه مطلب|نظربدهید
نگاه کلی
وجود ناخالصیهای معلق و کلوئیدی درآب که باعث ایجاد رنگ و بو و طعم نامطبوع آب می‌شوند، لزوم تصفیه آب را مطرح می‌کند. این ناخالصیها به کمک صاف کردن قابل رفع نیستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازی برای حذف آنها استفاده می‌شود. افزودن یک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئیدی شده و این ذرات با نزدیک شدن به هم ذرات درشت دانه و وزین‌تری را ایجادمی‌کنند.
برای کامل کردن این عمل و ایجاد لخته‌های بزرگتر از مواد دیگری به نام کمک منعقد کننده استفاده می‌شود. لخته‌های بدست آمده که ذرات معلق و کلوئیدی رابه همراه دارند، به حد کافی درشت هستند و به راحتی ته ‌نشین و صاف می‌شوند.

مکانیسم انعقاد

معمولا برای حذف مواد کلوئیدی از ترکیبات فلزاتی مانند آلومینیم ، آهن یا برخی از ترکیبات الکترولیت استفاده می‌شود. املاح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب می‌شود. دراثر هیدرولیز به صورت یونی یا هیدروکسید یا هیدروکسیدهای باردار ، در می‌آید. بوجودآمدن این مولکول باردار بزرگ با خنثی نمودن ذرات کلوئیدی و کاهش پتانسیل زتا ) اختلاف پتانسیل بین فاز پخش شده و محیط اطراف آن) که عامل اصلی دافعه بین ذرات کلوئیدی می‌باشد، امکان لازم برای عمل نمودن نیروی واندروالسی بوجود می‌آورند که موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر می‌شود.
بنابر این عامل اصلی حذف بار کلوئیدها، یونهای فلزی نیستند بلکه محصولات حاصل از هیدرولیز آنها می‌باشد. با توجه به آزمایشات مختلف یونهای فلزات سه ظرفیتی در عمل انعقاد مؤثرتر از سایر یونهامی‌باشند. عمل انعقاد توسط عمل لخته سازی تکمیل شده و ذرات بزرگتر شروع به ته‌نشینی می‌کنند. در مرحله ته ‌نشینی عامل زمان بسیار مهم می‌باشد و با قطر ذرات رابطه مستقیم دارد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری

اساس تصفیه فاضلاب
مخزن جمع آوری آب در یزد
طبقه بندي رزين
انواع زلالسازها
سیستم تبادل یونی
فراوردهای جانبی گندزدایی
هدایت ویژه آب
انعقاد آب
مضرات کلر زیادی آب
اسمزمعکوس(RO)