استفاده از لجن و کمپوست لجن درکشاورزی - پنجشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۲
عوامل انسانی افزایش و کاهش آلودگی آب - پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲
در مورد کربن فعال - سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱
شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري - سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱
هدایت ویژه،TDS،کدورت - سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱
شعار روز جهانی آب در سال 2013:آب در هر مکان برای همگان با همکاری های بین المللی - چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱
آزمايش جارتست - سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱
تصفیه فاضلاب صنعتی با استفاده از سنگ آتشفشان - دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱
استفاده مجدد از فاضلاب - یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱
خوردگی فلزات روش های جلوگیری از آن - یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱
انجام روزانه 1000نمونه‌برداری از آب شرب اصفهان به منظور تعیین میزان کیفیت - یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۱
23 بهمن ماه اعلام می شود: شعار روز جهانی آب 2013 - دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱
اعلام سال 2013 با عنوان سال بین‌المللی همکاری در امور آب - دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱
پیشنهادات و نگرش های کاهش اثرات زیان آور زیست محیطی از پساب صنعتی - یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱
ایستگاه های پمپاژ - شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱
انتخاب فرآيند مناسب تصفيه فاضلاب - جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱
پاک‌ سازي آب‌هاي زيرزميني با استفاده از نانوذرات آهن - سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱
مواد شيميايي منعقدکننده و کمک منعقدکننده - جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱
هشتمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران - جمعه هشتم دی ۱۳۹۱
گندزدايی - جمعه یکم دی ۱۳۹۱
روش های تعیین محل ایستگاه ها برای پمپاژ آب - سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱
پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آب - یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
در رأی گیری برای انتخاب شعار نهایی روز جهانی آب سال 2013 شرکت کنید - شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱
هوادهي در تصفيه آب شهري - چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱
سرامیک هایی که بدون دخالت مواد شیمیایی آب را تصفیه می کنند - پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱
اسمز معکوس - چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱
اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست - سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
اولين همايش حفاظت از تالاب ها واكوسيستم هاي آبي - سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
الكترودياليز - چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱
كنفرانس ملي مديريت سيلاب - دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱
اولين كنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشك - دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱
نانوفوتوكاتاليست - چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱
اولین همایش تصفیه آب و پساب های صنعتی - سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱
روش های تصفیه پساب صنعتی - دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱
آشنایی با سیستم فاضلابی پوش فیت - دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱
تعیین دوره مطلوب فعالیتهای نت پیشگیرانه - یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱
تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد - جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱
اثرات ازت و فسفر موجود در فاضلابها در محیط زیست - جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱
تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهدای کارگر - جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱
برکه تثبیت یزد - جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱
تصفیه پسماندهای نیروگاهی - جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱
شیرهای کنترل - دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱
محیط های کشت میکروبیولوژی - پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱
استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تاسیسات آب - دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱
مديريت اموال (دارايي) در شركت هاي آب و فاضلاب - دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱
همايش ملی علوم مهندسي آب و فاضلاب - شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱
بهره برداري و نگهداري از سيستم هاي جمع آوري فاضلاب - شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱
جدا کردن فنل و مشتقات آن - شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱
جذب زیستی - شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱
تصفیه ی بی هوازی - شنبه یکم مهر ۱۳۹۱