مدیروبلاگامیرحسین ستوده بیدختی
برچسب هاآبفاضلابتصفیه آبتصفیه فاضلابمیکروبیولوژیمحیط زیستفرآیند تصفیه فاضلابفرآیند تصفیه آبآلودگیآزمايشتصفیه خانهآزمایششيمي آبگندزداییآب زیرزمینیتصفیه خانه آبضدعفوني كنندهپمپفاضلاب صنعتیتصفیه خانه فاضلابخوردگیمنابع آبتصفیهنانوپمپاژکلرآب آشامیدنیاسمز معکوسکیفیت آبلولهرسوب گذاریدفع فاضلابشبكه جمع آوريبحران آبجمع آوری فاضلابآبیاریهیدرولوژیسختی آبباکتریایستگاه پمپاژسختیانواع خوردگیفیلتراسیونسدکلرزنیبیماریسیستم های آبیاریشیمی آبROمیکروارگانیسملجن فعالزهکشیتصفیه فاضلاب صنعتیانعقادصرفه جویینرم افزارتأمین منابع آبReverse Osmosisمخازنوسایل آزمایشگاهسازه آبیسیالاتآب آشاميدنىنیتراتتصفیه آب صنعتیمصرف بهینهازنفیلترهیدرولیکلخته سازیکربن فعالآب شربجلبکآبرسانیچاهلوله فاضلابآب معدنیانتقال آبآبرسانی شهریبركه تثبیتتصفيه فاضلاببهره برداریتصفیه آب و فاضلابسیستم آبرسانیشبكه آبرسانیuvشبكه آبدبيتاریخچهجريانGISقناتبیولوژیکیآب شناسیپسابکیفیتلجنجذب سطحیسرریزرزینآب شیرین کنگندزدايیآب آشاميدنيسختي گيراستانداردسیستم اطلاعات جغرافیاییآلایندهبهداشت محیطWATERبتنتصفيه آبصنعت آب و برقمصرف آبفیلتراسیون غشاییصنعت آبآب بحساب نيامدهآب بطری شدهنمونه برداریتصفیه­ خانه فاضلابسپتیک تانکرودخانهآلاینده آبخاکتصفیه خانه فاضلاب شهریروز جهانی آبته نشینینانو فيلتراسيونشبکه جمع آوریتصفيهحفاری
مطالب ویژهگزارش آزمایشگاه میکروبیولوژیعکس های آب و فاضلابی 1عکس های آب و فاضلابی 2عکس های آب و فاضلابی 3عکس های آب و فاضلابی 4عکس های آب و فاضلابی 5عکس های آب و فاضلابی 6عکس های آب و فاضلابی 7عکس های آب و فاضلابی 8عکس های آب و فاضلابی 9عکس های آب و فاضلابی 10عکس های آب و فاضلابی 11عکس های آب و فاضلابی 12عکس های آب و فاضلابی 13عکس های آب و فاضلابی 14عکس های آب و فاضلابی 15عکس های آب و فاضلابی 16عکس های آب و فاضلابی 17عکس های آب و فاضلابی 18آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتیگزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژیدسترسی سریع به فایل ها وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی مهندسی مدیریت ساخت
کارگاه بین المللی آموزشی وهمایش تخصصی نمک زدایی آب های شور،لب شورو تصفیه پساب
برچسب ها:کارگاه, همایش, تصفیه, نمک زدایی, تصفیه پساب|ادامه مطلب|نظربدهید
کارگاه بین المللی آموزشی وهمایش تخصصی نمک زدایی آب های شور،لب شورو تصفیه پساب

مقدمه

ایران دارای 1650 کیلومتر مرز ساحلی جنوبی است که 4 استان را پوشش می دهد.میزان بارندگی در ایران یک سوم متوسط جهانی و در حدود 250 میلی متر در سال بوده و در استان های جنوبی نیز کمتر از این مقدار است.

در حالی که آب های شور و لب شور در این نواحی فراوان بوده،میزان آب شیرین بسیار اندک می باشد.بسیاری از کشور های منطقه نیز از لحاظ سرانه آب شیرین در دسترس وضعیت مشابه و یا حتی بدتر دارند.در حال حاضر نیاز مبرمی برای توسعه فناوری های مختلف به ویژه غشایی و حرارتی وجود دارد.امکانات بالقوه زیادی برای توسعه فناوری های نمک زدایی به عنوان روش های نوین تصفیه آب و پساب در مقیاس کوچک و متوسط وجود داشته که باعث اقتصادی تر شدن آب تولیدی از سیستم های نمک زدایی می گردد.این فناوری ها فرصت های فراوانی را برای شرکت های محلی در جهت ساخت،نصب و تجاری سازی سیستم های نمک زدایی غشایی و حرارتی،سیستم لوله کشی،ابزار دقیق و دستگاه های مرتبط با آن را فراهم می آورد.با این وصف تلاش برای دستیابی به مقیاس صنعتی با موانعی از قبیل کمبود اطلاعات و تجربیات در خصوص فناوری های نمک زدایی و مهارت های موجود در ایران و بسیاری از کشور های منطقه اتحادیه همکاری های منطقه ای کشور های حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC)و سازمان کشور های اسلامی (OIC)مواجه است. این وضعیت در بسیاری از کشور های در حال توسعه شبیه به هم بوده و برای از بین بردن شکاف موجود اقدام هایی از قبیل تشکیل جلسات کارشناسان، آموزش و برگزاری نمایش گه های فناوری صورت می پذیرد.


ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:مقاله,کتاب,اخبار,لغت نامه آب و فاضلاب
استفاده از پسماندها در تصفیه پساب
برچسب ها:تصفیه فاضلاب, فرآیند تصفیه فاضلاب, فاضلاب, تصفیه پساب|ادامه مطلب|نظربدهید
یکی از دانشمندان تایلندی طرحی ارائه داده است که دو مشکل آلودگی را بطور همزمان حل می کند. این دانشمند پیشنهاد داده است که با استفاده از نانوتکنولوژی می توان پسماندها را به مواد شیمیایی جهت تصفیه پساب ها تبدیل کرد. دکتر ویوات تانتاپانچکول متخصص نانوتکنولوژی از دانشکده مهندسی دانشگاه چولانگ کرن گفت: "این طرح پیشنهادی چندین مشکل مربوط به پسماندها را بطور همزمان حل خواهد کرد. این کار پسماندهای جامد را که یکی از مشکلات زیستی در حال رشد است، کاهش داده، همچنین به کنترل آلودگی ناشی از پساب ها کمک خواهد کرد."
او اظهار داشت: "نانوتکنولوژی امکان ساخت کربن فعال حاوی منافذ بسیار ریز جهت جذب آلودگی ها را فراهم می آورد. این نوع کربن با چنین مشخصاتی مولکول های بزرگتری از آلودگی ها مانند دی اکسین ها، گاز متان، بنزن و اتان یا مادة رنگی در کارخانجات ساخت پوشاک را جذب خواهد کرد. همچنین می توان از کربن فعال در کارخانجات داروسازی و شیمیایی استفاده کرد." در سال 2002 کشور تایلند حدود 4/3 میلیون کیلوگرم کربن فعال را به ارزش 95/6 میلیون دلار وارد نموده است
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب
مراحل بهسازی پساب خروجی از فاضلاب
برچسب ها:تصفیه فاضلاب, فرآیند تصفیه فاضلاب, فاضلاب, تصفیه پساب|ادامه مطلب|نظربدهید
مواد آلی با منشأ زیستی جزء اصلی فاضلاب می‌باشد این ماده به صورت ذراتی با اندازه‌های مختلف یافت می‌شود. قبل از انجام مراحل بهسازی ابتدا زباله‌های درون فاضلاب مثل شاخه‌های درخت ، ظروف پلاستیکی ، تکه های پارچه و … را بوسیله توریهایی که ذرات معلق و میکروسکوپی را ازخود عبور می‌دهد، جداسازی می‌کنند.
مرحله اول بهسازی
در مرحله اول ذره‌های نامحلول را با عبور دادن فاضلاب به آرامی از درون توریهایی درطول یک مرداب جداسازی می‌کنند. ذره‌های نامحلول به صورت لجن درته مرداب تشکیل می‌شود و مایعی روغنی شکل که لایه‌ای سبک روی آب تشکیل می‌دهد که آن را جدا می‌کنند. این مرحله کاملا ماهیت مکانیکی دارد. اما حدود 30% BOD (اکسیژن لازم برای اکسایش مواد آلی موجود در آب) با این فرآیند حذف می‌شود. لجن حاصل بطور عمده آب و مواد آلی می‌باشد. این لجن را یا می‌سوزانند یا در مزارع به عنوان کود کم ارزش استفاده می‌کنند که به علت دارا بودن فلزات سنگین و سایر اجسام سمی استفاده از آن در مزارع مورد تأیید نمی‌باشد.
مرحله دوم بهسازی پساب
پس از انجام مرحله اول بهسازی ، پساب تا حد زیادی شفاف می‌شود. اما به علت BOD زیاد رهاسازی آن در آبهای طبیعی برای ماهیها و سایر آبزیان خطرناک است. در مرحله دوم بهسازی ماده آلی باقی مانده در پساب توسط موجودات ریز به آب و دی‌اکسید کربن ، اکسایش یافته و مقدار OD به 10% غلظت اولیه آن در فاضلاب می‌رسد.
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب

طبقه بندي رزين
انواع زلالسازها
سیستم تبادل یونی
فراوردهای جانبی گندزدایی
هدایت ویژه آب
انعقاد آب
مضرات کلر زیادی آب
اسمزمعکوس(RO)
فناوری نانو در شیرین کردن آب
تصفیه خانه فاضلاب مرند